Teknisk förvaltning

Du fokuserar på din verksamhet, vi tar hand om resten

Teknisk förvaltning

En väl utförd teknisk förvaltning bibehåller, eller öka värdet på er fastighet. Vi utför en välplanerad teknisk förvaltning som säkrar föreningens ekonomi samtidigt som den skapar en trevlig och säker miljö för de boende.

I vår grundtjänst ingår:

Det är av största vikt att man fångar upp brister innan de blir akuta, akuta fel kräver ofta större insatser vilket påverkar ekonomin negativt, därför genomförs ronderingar. Man har genom ronderingar möjlighet att förebygga problemen. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi ofta agera proaktivt innan felavhjälpande behövs, och vi kan på så sätt minska kostnaderna för vår kund. 

Felavhjälpande underhåll är det arbete som kommer in från vår Tillsyn / Skötsel alternativt från era boende. Fastighetsdrift utan mer eller mindre plötsliga fel är dock svår att genomföra, hur mycket man än planerar och underhåller, därför har S-AB en stor styrka i vår långa erfarenhet och i den breda kompetens som återfinns hos våra anställda. Det gör att vi är redo för att ta hand om er fastighet på ett väldigt bra sätt.

Genom den användarvänliga kundportalen finns bland annat felanmälningar samt tillsyn- och skötselordrar tillgängliga. Här ges Beställaren fullständig insyn i hanteringen av samtliga felavhjälpande – tillsyn- och skötselordrar som rör ert bolag. Ni kan se status på order, ta del av statistik, attestera fakturor mer mera.

S-AB medverkar vid myndighetsbesiktningar i enlighet med förfrågningsunderlaget. Efter genomförd besiktning och rapportering arkiverar S-AB rapporterna och kopia lämnas till Beställaren, samt står för eventuell uppföljning och åtgärdande av brister i den omfattning som beskrivs i förfrågningsunderlaget.  

S-AB driver jour i egen regi, detta är en förutsättning då vi vill kunna erbjuda våra kunder en heltäckande tjänst. Att det under hela dygnet alltid finns en tekniker nåbar ger en total säkerhet för Beställarens tekniska fastighetsutrustning. S-AB;s jourpersonal använder sig utav specialutrustade bilar och de har även tillgång till reservdelar och utrustning vid våra etableringar. Vår jourpersonal utbildas alltid inom de uppdrag de skall arbeta med, detta gör att vi kan säkerställa anläggningskunskap även utanför ordinarie arbetstid. Jourtekniker avrapporterar sedan till ordinarie tekniker, platschef och till Beställaren.

Vår jourverksamhet ger oss möjlighet att leverera kortare inställelse- och avhjälpandetider även utanför ordinarie arbetstid.

Er förvaltare kommer agera stöd för styrelsen i frågor som rör fastigheten. Personen kan agera projektledare vid projekt utanför avtalet och kan komma med värdefulla insikter vid era styrelsemöten.

Vi erbjuder er samtliga fastighetsnära tjänster genom vårt väl uppbyggda kontaktnätverk. Samtliga av våra leverantörer har passerat våra höga kvalitetskontroller och delar vår syn på fastigheter. 

Därför ska du välja S-AB

Business Team At A Meeting at modern office building

Vårt team

  1. Ett engagerat team med erfarna experter inom sina teknikområden
  2. Framåtsträvande i sin förvaltning och drivna för att utveckla er fastighet till dess ultimata potential
Property ladder

Vårt tänk

  1. Proaktiv förvaltning där första fokus ligger på att i ett tidigt skede behandla problem inom fastigheten
  2. En heltäckande förvaltning som innefattar samtliga processer inom ägandet utav en fastighet.

S-Ab arbetar ständigt för att ge era fastigheter ett ökat värde och en bättre livslängd. Vi arbetar med allt från el, värme och sanitet till ventilation, säkerhet, samt fastighetsdrift.

Vi är er heltäckande partner rörande fastighetsfrågor 

Några kunder som valt oss

Hur går ett byte av förvaltare till?

Steg 1
Uppsägning av nuvarande avtal

Det är viktigt att hålla koll på uppsägningstiden så att ert avtal inte förlängs automatiskt.

Steg 2
Låt oss ta hand om bytet

Vi vill hjälpa er med hanteringen utav er tidigare förvaltare, med en fullmakt så hanterar vi er uppsägning.

Steg 3
Uppstartsfasen

Med oss får ni en flygande start då vi tillsätter en egen förvaltare som ser till att övergången går smidigt till.